Jantarová země

Jantarová země
hudba,text: P.L.Žalman

zapsal Petkon

1.poloha/ C harmonika - A moll /

instr.předehra:
5/5/5/6/5/-4/4/-3/---3/3/---3/2
5/5/5/6/5/-4/6/6/5/6/-6/6/5/-4/4/-3/---3/

7 7 -7 6 -6 6 7 7 -7 -6 6 -6 5
Do splašenejch koní už zase lovci střílí

7 7 -7 6 -6 6 -6 6 5 -4 5
ulicí je ženou dolů k ohradám

5 5 5 6 5 -4 6 6 5 6 -6 -7-6
zítra jako vloni hra je pro ně dohraná

5 5 5 6 5 -4 6 6 5 6 -6
bujný hlavy skloní někam do trávy

-6 7 -7 -6 6 -6 5
R: Krá až si ka-bát změní

-6 6 -6 7 -7 -6 6 -6
krá bílé vrány od-le-tí

-6 7 -7-6 6 -6 5
krá v jantarový ze-mi

5 6 -6 7 -7 -6 6 5
přistanou v jiném století

instr.mezihra: viz předehra

Zamčený jsou stáje kat už hřívy stříhá
lovčí král je v kapli po stý korunován
sníh pomalu taje těla stromů se probouzí
v jantarový zemi bude zas co pít

R: Krá až si kabát změní ...