Jak chcete žít bez koní

JAK CHCETE ŽÍT BEZ KONÍ
hudba/text: Z.Rytíř

zpěv: M.Tučný

Tabulatura pro Country ladění.

zapsal Old sweat
2.poloha / C harmonika - G dur/ Orig. D dur

-3 -4 -3 5 -4 -3 ---3 -3 -4 -3
1. Už jsem si zvyknul i na prou-dy aut

-4 -4 -4 5 6 5 -4 3
jak se tak valí dál-ni-cí

---3 3 ---3 3 -3 -4 -4 -4 6 5 -4 5 -3
je to zkrát-ka pokrok a to já mám celkem rád

2 -2 2 5 -4 -3 3 ---3
mám v něm svý místo a svůj cíl

-4 -4 -4 -4 -4 -3 5 -4 -3 -3 ---3 -3 -4 -3
2. A jen ob-čas je mi lí-to ve chví-lích nej-tiš-ších

-4 -4 -4 5 6 5 -4 3
když o-heň jiskry roz-há-ní

3 ---3 3 ---3 3 -3 -4 6 5 -4 5 -3
že mi tu stá-le schá-zí vlá-ní koň-ských hřív

3 5 -4 -3 3 ---3
a vám to ne-schá-zí.

-4 -4 -7 -6-7-6 6 6 6 6 6 -5 -5 5 5 -4 (---3 -3)
R. Tak se ptá-á-á-á-ám, když se slunce k horám na-klo-ní

-4 -4 -7 -6-7-6 6 6 6 6 6 -5 -5 -4 -4 5 6 5
já se ptá-á-á-á-ám, když mě jarní vánek do-ho-ní-í-í

5 5 -4 4 2 2 2 -3 ---3 3 3 3
jak chcete žít, jak chcete ží -ít bez ko-ní

3. Vážně mám v úctě technické zázraky
i když ne všemu rozumím
tak stejně mi tu chybí, jak pádí krajinou
a s tím se zkrátka smířit neumím

R. Tak se ptám, ...