A já pořád kdo to je

A já pořád kdo to je

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

4 5 6 7 -6 -6 -6 -6 -6 -6
A já po-řád kdo to je kdo to je

6 -6 6 -5 5 -4 4
že nám ne-dá po-ko-je

5 6 -4 -5 4 5 5 4
a já po-řád kdo to tluče

-3 -4 -4 -3 4 5 5 4
a on bednář na ob-ru-če

4 5 6 7 -6 -6 -6 -6 -6 -6
a já po-řád kdo to je kdo to je

6 -6 6 -5 5 -4 4
že nám ne-dá po-ko-je

A já pořád kdo to je kdo to je
že nám nedá pokoje
bednář sudy dodělává
při tom velké rány dává
a já pořád kdo to je kdo to je
že nám nedá pokoje