Já mám koně

Já mám koně

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 4 -3 3 4 4 -3 3 ---3 ---3 -3-3 4
Já mám koně vraný koně to jsou koně mí

4 4 -3 3 4 4 -3 3 ---3 ---3 -3-3 4
já mám koně vraný koně to jsou koně mí

4 5 5 6 6 -5 -4 4 5 5 6 6 -5 -4
když já jim dám o-o-vsa oni skáčou ho-o-psa

4 4 -3 3 4 4 -3 3 ---3 ---3 -3-3 4
já mám koně vraný koně to jsou koně mí

Já mám koně vraný koně to jsou koně mí
já mám koně vraný koně to jsou koně mí
když já jim dám vobroku oni skáčou do skoku
já mám koně vraný koně to jsou koně mí

Já má koně vraný koně to jsou koně mí
já mám koně vraný koně to jsou koně mí
když já jim dám jetele oni skáčou vesele
já mám koně vrané koně to jsou koně mí