Já husárek malý

Já husárek malý

1.poloha / C harmonika - a moll /

8 -8 7 -7 7 7 -8 8 -9 -8 8 8
Já husárek malý boty roztrhaný

8 -8 7 -7 -6--6-6-7 7 -6 -7 --6 -6-6
já na vojnu nepojedu až budu mít nový

8 -8 7 -7 -6--6-6-7 7 -6 -7 --6 -6-6
já na vojnu nepojedu až budu mít nový

Tatíček to slyšel ven z komůrky vyšel
boty mu dal udělati na vojnu jet musel
boty mu dal udělati na vojnu jet musel