Já bych rád k Betlému

Já bych rád k Betlému

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

6 7 5 -5 -6-4 5 6 4 -3-4 3
Já bych rád k Betlému k Ježíšku malému

4 5 4 5 6 6 -5-6 -5 -4 4 5 4 5 6 6 -5-6 -5 -4
mám do-o-ma-a křepeli-ič-ku a pě-e-kno-ou žežuli-ič-ku

6 5 4 -4 5 4
ty mu-u odvedu

6 7 5 -5-6 -4 5 6 4 -3-4 3
Bude žežulička vyrážet Ježíška

4 5 4 5 6 6 -5 -6-5-4 4 5 4 5 6 6 -5 -6-5-4
u hla-a-vičky jeho sedávat líbezně mu bude-e kukávat

6 6 5 6 6 5 7 6 5 -5 -4 4 -3 4
kukuku kukuku zdráv bu-udˇ mů-ůj Ježíšku

hraje se jako 2.sloka :

Bude křepelička vyrážet Ježíška
u hlavičky jeho sedávat pět peněz mu bude čítávat
pět peněz pět peněz ach kéž jsem v nebi dnes