Já budu žít na věky

JÁ BUDU ŽÍT NAVĚKY (Life Forever)

hudba: B.J.Shaver
text : E.Shaver/Z.Rytíř
zpěv : M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha / C harmonika - C dur/ Orig. G dur

4 4 4 5 5 -4 4 4 4 -4 5 -4 4 -4
1. Já bu-du žít na-vě-ky na druhým břehu řeky

4 4 4 5 -4 4 -3 4
kterýmu z nou-ze ří-kám čas

4 4 4 5 5 -4 4 4 4 -4 5 -4 4 -4
a ne-mu-sím se sá-zet, že ti tu budu scházet

4 4 4 5 -4 4 -3 4
až řekneš s tebou to šlo snáz

-6 -6 -6 -6 -6 6 -6 6 5 -4 -4 -4 5 -4 4 -4 5
R. Až k tobě příjdou na-ši známí tak ja-ko cho-dí-va-li dřív

-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 6 5 -4 -4 -4 5 -4 4 -4 4
tak já tu bu-du se-dět s vámi i když mě žádnej nespatří

2. Za dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky
a lidskou bezdůvodnou zlost
Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký
a blbostí je všude dost

R. Až uslyšíte v letní bouři z dálky burácivej hrom.
Hlavu v dešti, nohy v louži, zpívejte se mnou tenhle song.

3. /:Já budu žít navěky na druhým břehu řeky
kterýmu z nouze říkam čas:/