Izrael

Izrael
hudba a slova J.Nedvěd

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

5 5 -5 5 -4 4 -4 5 6 6 6 -6 6 5
Já tisíckrát se nebe ptal kde Bůh má kde má dům

6 6 -6 6 -5 5 -4 4 3 3 ---3 4 -4 4 5 -4 4
já tolik chtěl jsem rozumět všem těm Je--ru-za-lémů-ů-ům

6 6 -6 6 -5 5 -4 4 3 3 ---3 4 5 -4 4
já tolik chtěl jsem rozumět všem těm Je--ru-za-lémům

5 5 -5 5 -4 4 -4 5 6 6 6 6 6 -6 6 5
R: Kde leží kde je Galilei a kde se v Káni chodí pít

6 6 6 6 -6 6 -5 5 -4 4 3 3 3 ---3 4 -4 4 5 -4 4
tam někde musí studna v poušti stát a kolem hez--ká Ráchel jí-í-ít

6 6 6 6 -6 6 -5 5 -4 4 3 3 3 ---3 4 5 -4 4
tam někde musí studna v poušti stát a kolem hez--ká Ráchel jít

Já tisíckrát se nebe ptal kde jen leží Izrael
kde na výšinách chodil on jehož se každý dotknout chtěl
kde na výšinách chodil on jehož se každý dotknout chtěl

R: Kde leží kde je Galilei ...

Já tisíckrát se nebe ptal a zahlédnout jsem chtěl
aspoň bílé plátno co měl on když z hrobu odešel
aspoň bílé plátno co měl on když z hrobu odešel

R: Kde leží kde je Galilei ...

R: kde leží kde je Galilei ...