Išla Marína

Išla Marína

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 -4 5 5 4 5 -5 6 6 7 6 -5 5 5 6 5 -4 4 4 3
Išla Marína od Hodonína za ňú šohajek s bečičkú vína

4 4 -4-4 5 5 6 5 5 -4-4 4 3
huja huja hujajá teče voda kalná

4 4 -4-4 5 5 6 5 5 -4-4 4
huja huja hujajá teče voda z hor

Počkaj Marína napi sa vína budeš červená jako malina
huja huja hujajá teče voda kalná
huja huja hujajá teče voda z hor