Indián Banjo

INDIÁN BANJO (Chirokee Fiddle)

hudba: M.Murphey
text : M.Murphey/Z.Rytíř
zpěv : M.Tučný

zapsal Old sweat /@= řádky pro hratelnost ošizeny o stahování/

2.poloha / C harmonika - G dur/ Orig. G dur

-3 -4 -4 -3 -3 -3 ---3 3 ---3 3
1. Ranní vlak vy-pus-til ob-lak pá-ry,

---3 ---3 ---3 3 ---3 --3 --3 --3 -2 -3
pl -nej k prasknu-tí zkou-šel se-bou hnout

-3 -3 -3 -4 -4 -3 -3 ---3 3 ---3 3
za ko-mí-nem hrál O-ran-žo--vej ex-pres

@= 3 ---3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
jes-tli chcete ně-co vě-dět

@= -3 -3 -3 -3 -3 -3 --3 ---3 3
každej byl o-kou-zle-nej tou hrou.

-3 -4 5 -4 -4 -4 -4 -3
R. V očích kouř a sa-ze v kapsách

-3 -4 5 5 -4 5 -4 -3 ---3
se svým banjem prv-ní na-stou-pil,

-3 -3 -3 -4 -4 5 -3 ---3 3 ---3 3
ó, In-di-án Ban-jo hrál za svůj lís-tek

3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 ---3 3
a jízdný, to mu každej od-pus-til

2. Vyjel každý den s kopáči tratí
a každej z nich měl ještě pod klouboukem sen.
Pozdě večer, když jeli domů,
tak se s nima navracel,
zkrátka jezdil každej den, tam a sem.

R. V očích kouř ...

3. Byl to indián, zdálky vypadal jako kovboj
když pod sedlem lokomotivu hnal.
Jeho písně tu stále znějí,
když ranní vlaky vypouštějí páru
a ženou se v dál.

R. Nevěřím, že někam zmizel,
slyším dál cinkot jeho strun,
Indián Banjo zůstal navždy,
jestli chcete něco vědět,
tak tu jezdí skrytý pohledům.

R. V očích kouř ...