Husličky

Husličky

hudba V.Redl

zapsal Petkon
1.poloha / C harmonika - C dur/

4 6 6 6 5 6 -6 6 -5 5 -4 5 4 3
Čiže ste husličky čije kdo vás tu zanechal

4 6 6 6 5 6 -6 6 -5 5 -4 5 4 -4
Čiže ste husličky čije kdo vás tu zanechal

-4 -4 -4 -4 5 4 3 -5 5 -4 -4 5 4 6
na trávě poválané na trávě poválané

-5 5 -4 5 4 -4
u paty ořecha

A kdože tu trávu tak zválal aj modré fialy
a kdože tu trávu tak zválal aj modré fialy
že ste husličky samé že ste husličky samé
na světě zostaly

Který tu muzikant usnul a co sa mu přišlo zdát
který tu mládenec usnul a co sa mu přišlo zdát
co sa mu v noci zdálo Bože co sa mu enem zdálo
že už vjec nechtěl hrát

Zahrajte husličky samy zahrajte zvesela
/zahrajte husličky samy zahrajte zvesela - instr./
až sa ta bude trápit až sa ta bude trápit
která ho nechtěla