Husári jedú

Husári jedú

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

5 5 -4 4 -4 5 5 4 ---3 3
Husári jedú koně si ve--dú

5 5 -4 4 -4 5 5 4 ---3 3
husári jedú koně si ve--dú

3 3 ---3-3 4 -4 -4 5 -5 6
/: tam pri Šaštíně na tem kopečku

-6 -5 5 -4 4
koně sedlajú :/

Kdo tým koňom pán švarný šohaj sám

kdo tým koňom pán švarný šohaj sám

/: on chcel oklamat švarnú děvečku

oklamal sa sám :/