Hosanna (Jesus Christ Superstar)

Hosanna (Jesus Christ Superstar)
Hlavnim tematem sboru je nasledujici melodie:

-4 5 -4 4
-4 4 -3 -3 `` 3 -3 `` 3
3 -3 `` -3 `` 3 3 3 -4 3
33 -2 `-3` 5 -4 55 -3 3
22 -1 22 2 -1 3

Autor: 06.10.2006
turbobobr