Hlupák váhá

Hlupák váhá
hudba: O.Říha

text: l.vostárek
Katapult

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll /

---3 ---3 ---3 -3 4 4 -3 -3 ---3 3 ---3
Když ti svo--je záda štěstí u
káže

---3 ---3 -3 -3 ---3 3 ---3
ná---la---du máš mi---zernou

---3 ---3 ---3 -3 4 4 -3 -3 ---3 3 ---3
těž--ko se ti hledá trocha ku---ráže

---3 ---3 -3 -3 ---3 3 ---3
zů---sta--neš stát ja---ko sloup

Když máš kamaráda a on tě podrazí
náladu máš mizernou
tehdy jeho zrada v srdci zamrazí
zůstaneš stát jako sloup

---3 5 -4 -3 ---3 3 ---3 -3 4 4 4 -3 ---3
R.: Hlu--pák vá-há svět kupře--du u-hání-í--í

---3 5 -4 -3 ---3 3 ---3 -3 4 4 4 -3 ---3
hlu--pák vá-há ztrá-cí ži---vot v čekání-í--í

---3 5 -4 -3 ---3 3 ---3 -3 4 4 4 -3 ---3
hlu--pák vá-há a---le ži---vot u-tíká-á---á

---3 5 -4 -3
hlu--pák vá-há

Když máš kamaráda a on tě podrazí
náladu máš mizernou
tehdy jeho zrada v srdci zamrazí
zůstaneš stát jako sloup

R.: Hlupák váhá svět kupředu uhání
hlupák váhá ztrácí život v čekání
hlupák váhá ale život utíká
Hlupák váhá

6.poloha / C harmonika - D moll /

-4 -4 -4 5 -5-5 5 5 -4 4 -4
Když ti svoje zá-da štěstí u--káže

-4 -4 5 5 -4 4 -4
ná-la-du máš mi-zernou

-4 -4 -4 5 -5 -5 5 5 -4 4 -4
těžko se ti hledá trocha ku-ráže

-4 -4 5 5 -4 4 -4
zůsta-neš stát ja-ko sloup

Když máš kamaráda ...

-4 -6 6 5 -4 4 -4 5 -5 -5 -5 5 -4
R.: Hlupák váhá svět ku-předu u--há-ní-í-í

-4 -6 6 5 -4 4 -4 5 -5 -5 -5 5 -4
hlupák váhá ztrácí ži-vot v čeká-ní-í-í

-4 -6 6 5 -4 4 -4 5 -5 -5 -5 5 -4
hlupák váhá a--le ži-vot u--tí-ká-á-á

-4 -6 6 5
hlupák váhá