Hlídej lásku, skálo má

Hlídej lásku, skálo má
hudba a
text J.Nedvěd

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

5 5 5 5 6 6 6 4 -4 5 5 -4 -4 4
Jak to v žití chodívá láska k lidem přichází

6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 -6-6 6
přijde jen se rozhlédne a zase odchází

6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 -6-6 6
já ji potkal ve skalách šla bosá jenom tak

5 5 5 5 6 6 6 4 5 5 -4 -4 4
měla džíny vybledlý na zádech starej vak

5 5 5 -5 6 6 6 4 -4 5 5 -4-4 4
R: Hlídej lásku skálo má než se s ránem vytratí

6 6 6 -6 7 7 7 6 6 6 6 -6-6 6
čeká na nás těžká pouť až se s ránem vytratí

6 6 6 6 -6 7 7 7 6 6 6 6 -6-6 6
mezi lidma je těžké plout až se s ránem vytratí

5 5 5 5 6 6 6 4 -4 5 5 -4-4 4
víš co u-mí člověk pojď než se s ránem vytratí

Když mně ahoj povídá úsměvem mě pohladí
tak zas jedna z mála snad co jí tulák nevadí
sedli jsme si na stráni dole zpíval řeky proud
den zmizel za obzorem stín skryl náš tichý kout

R: Hlídej lásku skálo má ...