Fotky

Fotky

hudba, text : W.Daněk

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

3 3 5 -5 6 -6 6 -5 5
Včera uklí-zel jsem ve skříni

3 5 5 5 5 -5 5 -4 4 -4 -5
a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal

-4 -4 5 -5 6 -5 5 -4
já znenadá-ní našel jsem

3 -4-4 -4 -4 5 -4 4 -3 4 5
ten sešit co jsem kdysi marně hledal

6 7 7 7 -6 -7 -7-7
měl desky z kůže králičí

6 -6-6 -6 5 6 6 5 6 6 -4
a místy už se moli do něj dali

-4 -4 5 -5 6 -5 5 -4
však slabou vů-ni jehličí

3 -4-4 -4-4 -4 4 -3-4-4 4
tu a-ni moli z něj už nedostali

3 5 -5 6 -6 6 -5 5 atd.
Tak sedl jsem si do křesla
a prolistoval sešit jedním dechem
co stránka kousek víkendu
vystřiženej aparátem s měchem
pár fotek party drsňáků
co nevědí a zatím jenom tuší
a pod krempama širáků
jim odhodlaně odstávají uši

-7 7 -6 7 -6 6 5 -5 6 -4
R: Těm fotkám nijak neuš-ko-dil čas

5 -5-5-6-6 6 -4 -3-4 4
čas inkasovat chodil kolem nás

Jak listoval jsem stránkama
a v duchu zase šlapal suchou trávu
nějakej bacil toulavej
si na svý poutí našel moji hlavu
tak dal jsem sešit do kapsy
a starou tornu na záda si hodil
a vydal jsem se přes lesy
tam kam jsem kdysi s touhle partou chodil

Pak jsem se toulal z místa na místo
a přirovnával je k těm starejm fotkám
a cestu střídal za cestou
a čekal že je na jedný zas potkám
zase to nekonečný bloumání
a stovky otázek a odpovědí
a slunce skloní hlavu do strání
a stráně budou mít zas barvu mědi

R: Těm fotkám nijak neuškodil čas ...

Já coural mezi skalami
a tušil že co hledám už tu není
Tom občas píše z Panamy
a Danny ten se dneska znovu žení
i ostatní už sebral čas
a jako voda obrousil jim hrany
a z velikánských balvanů
na drobný písek semlel všechny plány

Pak vařil jsem si snídani
a ze sešitu přikládal jsem listy
skončilo mý hledání
zejtra do něj vlepím zase čistý
teď šlapu dolů k nádraží
a lidi kolem slepí jsou a hluší
neslyší mý zpívání
a nevidí že odstávaj mi uši

R: Těm fotkám nijak neuškodil čas ...