Eště som sa neoženil

Eště som sa neoženil

Zapsal: Petkon
Kontrola: Oldsweat

1.poloha / C harmonika - a moll/

1.verze / s bendingem/

---3 4 ---3 4 5 5 5 -4 4 -4 4 -3 ---3---3
Eště som sa neoženil už ma žena bi--je

---3 4 ---3 4 5 5 5 -4 4 -4 4 -3 ---3---3
a já som si prihotovil tri dubové ky--je

5 5 5 5 6 6 -5 5
/: s jedným budzem ženu bici

-4 -4 -4 -4 -5 -5 5 -4 5 -4 4 -3
a s tym druhým dzeci dzeci moje dzeci

---3 4 ---3 4 5 5 5 -4
a s tym tretím kyjačiskom

4 -4 4 -3---3---3
pojdzem na zálety :/

Kam ty zajdeš aj já zajdu pojdzeme do mlýna

opýtame sa mlynára čo že za novina

/: kolečka sa otáčajú

žitečko sa mele mele mele mele

moja milá sa vydává

pojdzem na vesele :/

2.snadnější verze o oktávu výš

-6 7 -6 7 8 8 8 -8 7 -8 7 -7 -6-6
Eště som sa neoženil už ma žena bije

-6 7 -6 7 8 8 8 -8 7 -8 7-7 -6-6
a já som si prihotovil tri dubové kyje

8 8 8 8 9 9 -9 8
/: s jedným budzem ženu bici

-8 -8 -8 -8 -9 -9 8 -8 8 -8 7 -7
a s tým druhým dzeci dzeci moje dzeci

-6 7 -6 7 8 8 8 -8
a s tým tretím kyjačiskom

7 -8 7 -7-6-6
pojdzem na zálety :/