Ej, veru nebudem

Ej, veru nebudem

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

6 5 -5 6 5 4 -5 -4 -3 3 4 4
Ej veru nebudem na tej stráni bývat

6 5 -5 6 5 4 -5 -4 -3 3 4 4
ej veru nebudem mladé vínko píjat

-5 -6 7 -6 6 4 -5 -6 7 -6 6 4
/: mladé vínko píjat s děvčatama bývat

6 5 -5 6 5 4 -5 -4 -3 3 4 4
ej veru nebudem na tej stráni bývat :/

Stráňanská děvčata pěkné líčka máte
enom nám povězte kde sa umýváte
/: my sa umýváme enom jednú v roce
v studenej vodičce dole pri potoce :/