Ej, umřela ně žena

Ej, umřela ně žena

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

7 7 -8 7 -7 -6 6 7 6 -5 5
Ej umřela ně žena už su vdovec

7 7 -8 7 -7 -6 6 7 6 -5 5
ej umřela ně žena už su vdovec

6 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 -7 7 -8 7
/: dal sem ju pochovat dal sem ju pochovat pod jalovec :/

Ej kopali jí jamu dva mládenci

ej kopali jí jamu dva mládenci

/: nemohli vykopat nemohli vykopat do půlnoci :/

Ej vykopali jamu do půl pása

ej vykopali jamu do půl pása

/: a tam odpočívá a tam odpočívá moja krása :/