Ej, povedajú ludé

Ej, povedajú ludé

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

7 7 -7-6 6 -5 5 -5 6 -5 5 -4 4
/: Ej povedajú ludé že já smutný bývám :/

-4 5 -5 5 -5 -4 5 -5 6 6 -6 6
/: ťažko nebyt smutný ťažko nebyt smutný

5 5 -5 5 -4 4
frajárečky nemám :/

/: Ej býval som veselý ked´ sem s milú býval :/
/: pod kalinú bílú pod kalinú bílú
pěsničky jí zpívám :/