Dyby černé očenka

Dyby černé očenka

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

3 4 -3 4 -4-4 4 5 5 -4 5 -5-5 5
Dyby černé o-čenka a červené líčenka

-4 4 6 -5 5-4 -4 6 -5 5 -4 4
v krámoch prodávali v krámoch prodávali

3 4 -3 4 -4 -4 4 5 5 -4 5 -5 -5 5
veru by jich děvčátkom veru by jich děvčátkom

-4 4 6 -5 5 -4 -4 6 -5 5-4 4
chlapci kupo-vali chlapci kupovali

Ale černé očenka a červené líčenka
v krámoch neprodajú v krámoch neprodajú
protože jich kramáré protože jich kramáré
sami rádi majú sami rádi majú