Dú Valaši, dú

Dú Valaši, dú

1.poloha / C harmonika - C dur/

5 5-4-4 4 3 5 5 -4-4 4 3
Dú Valaši dú-ú hore dědinú-ú

5 -4 5 -5 6 6 5 -4 5 -5 6 6
jeden nese pepřek druhý zase česnek

5 5 -4-4 4 3 5 5 -4-4 4
třetí cibulu-u třetí cibulu

Dú Valaši dú-ú hore dědinú-ú
jeden nese jíšku druhý čerta v míšku
třetí cibulu-u třetí cibulu