Down by the riverside

Down By The Riverside

černošský tradicional známý pod českým názvem "Tam dole u řeky"

Zapsal: Blacky
Přepracoval Old Sweat
Link, kde si to můžete poslechnout:
http://www.youtube.com/watch?v=4xzr_GBa8qk

8 8 8 8 6 -6 7 7 -8
I'm gon-na lay down my sword and shield

8 8 8 8 -8 7
down by the riv-er-side

-8 -8 -8 -8 7 -7
down by the riv-er-side

8 8 8 8 -8 7
down by the riv-er-side

8 8 8 8 6 -6 7 7 -8
I'm gon-na lay down my sword and shield

8 8 8 8 -8 7
down by the riv-er-side

-8 -8 -8 -9 8 -8 7
gon-na stu-dy war no more.

Ref:

7 -8 8 -9 -9 -9 -9 -9
I ain't gon-na stud-y war no more,

7 -8 8 8 8 -8 7
ain't gon-na stud-y war no more,

7 -7 7 -8 -8 -8 7 -8 8
ain't gon-na stud-y war no more,

7 -8 8 -9 -9 -9 -9 -9
I ain't gon-na stud-y war no more,

7 -8 8 8 8 -8 7
ain't gon-na stud-y war no more,

7 -7 7 -8 -8 -9 8 -8 7
ain't gon-na stud-y war no more.