Dobrú noc má milá

Dobrú noc má milá

1.poloha / C harmonika - a moll /

5 -5 5 -4 5 -4 4 -3 ---3
Dobrú noc má milá dobrú noc

5 -5 5 -4 5 -4 4 -3 ---3
nech ti je sám Pán Boh na pomoc

4 -4 5 6 -5 5
/: dobrú noc dobre spi

5 -5 5 -4 5 -4 4 -3 ---3
nech sa ti snívajú sladké sny :/

snadnější verze /o oktávu výš/

1.poloha / C harmonika - a moll /

8 -9 8 -8 8 -8 7 -7 -6
Dobrú noc má milá dobrú noc

8 -9 8 -8 8 -8 7 -7 -6
nech ti je sám Pán Boh na pomoc

7 -8 8 9 -9 8
/: dobrú noc dobre spi

8 -9 8 -8 8 -8 7 -7 -6
nech sa ti snívajú sladké sny :/