Dnešní noc bude dlouhá

DNEŠNÍ NOC BUDE DLOUHÁ (Soldier's Last Letter)

hudba: E.Tubb
text : E.Tubb/J.Vyčítal
zpěv : M.Tučný

zapsal Old sweat

2.poloha / C harmonika - G dur/(Overblow na 5.dírce) Orig. F dur.

6 6 6 -4 5 -3 -3 -2 --2 ---3
Dnešní noc bu-de dlouhá má dra---há

5 5 +!5 5 -4 4 -4 -4 5 -4
noc dne-šní v Richmondským vě-ze-ní-í

6 6 6 -4 5 -3 -3 -3 -3 ---3 -3 ---3
v okně mým pevná mříž ty snad vů - bec ne - víš

5 5 +!5 5 -4 --4 4 --2 -3 ---3 3
že tu mám i svo-je srd-ce za-vře - ný

2. Místo hvězd jenom dým mříží vidím
Richmondský vlak když míří tam k nám
od kytary mý pár snad sebou ti vzal
tónů písně co tobě zpívám.

3. Že tu sedím tak sám v cele temný
oknem vidím jenom dým za tratí
a ten dým k zemi spad když vlak zmizel jak had
doufám že můj pozdrav cestou neztratí.

4. Teď jen fotku tvou líbám a hladím
kytara má mi boky tvý připomíná
noc teď na mě shlíží malým oknem s mříží
s tebou zatím spí lepší než já.

5. Noci budou teď dlouhý má darhá
jak dnešní v lapáku Richmondským
ty jsi daleko tam, kam se nedovolám
mě teď zbejvá jen smutek a dým.

1.poloha / C harmonika - C dur/
/S ošizením jednoho půltónu (6) mělo by být o 1/2 tónu níž/

7 7 7 6 -6 5 5 4 -3 -4
Dnešní noc bu-de dlouhá má dra-há

-6 -6 -7 -6 6 -5 6 6 -6 6
noc dne-šní v Richmondským vě-ze-ní-í

7 7 7 6 -6 5 5 5 5 -4 5 -4
v okně mým pevná mříž ty snad vů-bec ne-víš

-6 -6 -7 -6 6 (6) -5 -3 5 -4 4
že tu mám i svo-je srd-ce za-vře-ný