Divokej horskej tymián

Divokej horskej tymián /skotská lidová,
text P.L.Žalman/

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 ---3 3 3 ---3 4 4 4
Dál za vozem spolu šlapem

5 6 -6 -6 -6 6 5 6
někdo rád a někdo zmaten

5 6 -6 -6 6 5 -4
kdo se vrací není sám

-4 5 -5 5 -4 4 ---3 4
je to věc když pro nás voní

4 ---3 3 3 ---3 4 4
z hor di vo kej ty mi án

Léto zůstaň dlouho s námi
dlouho hřej a spal nám rány
až po okraj naplň džbán
je to věc když pro nás voní
z hor divokej tymián

5 6 -6 -6 -6 6 5 6
R: Podívej jak málo stačí

5 6 -6-6 6 5 -4
když do vázy natrhám

-4 5 -5 5 -4 4 ---3 4
bílou nocí k milo vá ní

4 ---3 3 3 ---3 4 4
z hor di vo kej ty mi án

Dál za vozem trávou prachem
někdy krokem někdy trapem
kdo se vrací dolů knám
je to věc když pro nás voní
z hor divokej tymián

R: Podívej jak málo stačí
když do vázy natrhám
bílou nocí k milování
z hor divokej tymián