Den přeslavný jest k nám přišel

Den přeslavný jest k nám přišel

-

zapsal Petkon

6.poloha / C harmonika - d moll /

-4 -4 -4 5 5 -5 6 -6
Den přeslavný jest k nám přišel

-4 -4 -4 5 5 -5 6 -6
v němž má býti každý vesel

6 -6 -6 6 6 -5 -5 5 -4 -6 6-5 5 -4
radujme se veselme se v tomto narození

6 -6 -6 6 6 -5 -5 5 -4 -6 6-5 5 -4
radujme se veselme se v tomto narození

Proroků zvěsti splněny
Spasitel přišel slíbený
radujme se veselme se v tomto narození
radujme se veselme se v tomto narození

Z Marie Panny narozen
v chudičké jesle položen
radujme se veselme se v tomto narození
radujme se veselme se v tomto narození