Děláme co můžem

DĚLÁME CO MŮŽEM
hudba: j.dospěl

text: M.Porstějovský
zpěv: M.Tučný/Z.Rytíř

zapsal Old sweat

1. poloha / C harmonika - C dur/ orig.v E dur

6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 4
Jdem světa kraj a zejtra třeba zpátky

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
dál sem a tam všechny cesty jsou nám krátký

-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 6 6 6 5 4 -5
i když pl-ný překvape-ní jsou a nesnází jó

6 6 6 4 6 6 6 6 6 4
příjde den kdy vyletěl bych z kůže

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
já pocit mám že děláme co můžem

-4 -4 -4 -4 -4 6 6 6 6 5 4
když na-še fid-li fid-li nás provází

Ref:
5 4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 4 4 4 4 4 5
má-me prej zdravý ru-ce a-le o-bě pouze levý

-4 -4 -4 -4 -3 4
práce nám překá-ží

5 4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 4 4 4 5
věř ten kdo ty fá-my o nás šíří neví

-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 6
nám že jen škodí touhle lží

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
já nechtěl mít nikdy pře-pl-ně-ný sýp-ky

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4
mým pokladem jsou tyhle starý skřipky

-4 -4 -4 -4 -4 6 6 6 6 5 5
nám na tom světě vlastně nic ne-schá-zí

2. Jó třeba hned od pondělí k pátku
rád dívkám hrál bych s chutí na památku
pak ještě kytici jim dám do vázy.
Jen začnou hrát, tak vonět začnou růže,
já pocit mám že děláme co můžem,
když naše fidli fidli nás provází.

Ref: Máme prej zdravý ruce......