Dej mi tón

Dej mi tón
hudba: K.Kristofferson

text: P.L.Žalman

zapsal Petkon

1.verze ve spodní oktávě

1.poloha / C harmonika - C dur /

2 -1 1 1 -1 2 ---2 3 ---2 ---2 3 ---3 -3 4 3
Dej mi tón budu zpívat a hrát pí---seň zis---ků a ztrát

1 2 3 ---2 2 -1
ty-hle šlágry mi jdou

2 -1 1 1 -1 2 ---2 3 ---2 ---2 3 ---3 -3 4 3
dej mi tón mů-že fa-leš---ný být ja---ko om---še-lý hit

3 3 -3 4 -4 4
jako mi-zerná show

-5 -5 -5 -5 5 -4 5 4 -4 5
R.: Znám velký mí-nus těch no-cí a dní

-4 4 -4 -3 4 -4 4 5 4
vel-ký mí-nus těch dal a má dát

-5 -5 -5 -5 5 -4 5 4 -4 5 -4 4 -4 -3
jak vlastně žít a--bych vy-čí-tat ne-mu-sel ví-nu

4 -4 4 -3 4
že mám je tak rád

Dej mi tón možná spíš budu spát s písní kterou mám rád
vždycky líp se mi sní
dej mi tón teď mám žízeň jak trám ráno sodu si dám
a pak sejdu se s ní

R.: Znám velký mínus těch nocí a dní
velký mínus těch dal a má dát
jak vlastně žít abych vyčítat nemusel vínu
že mám je tak rád

R.: Znám velký mínus těch nocí a dní
velký mínus těch dal a má dát
nač vlastně pít a pak vyčítat vínu
svou vinu a falešně hrát

4 -4 -3 4 -4 4 -3 -5 5 -4 5
svou vi-nu a fa-lešně hrá-á-á---át

2.verze ve střední oktávě

1.poloha / C harmonika- C dur /

5 -4 4 4 -4 5 -5 6 -5 -5 6 -6 -7 7 6
Dej mi tón budu zpívat a hrát pí-seň zis-ků a ztrát

4 5 6 -5 5 -4
ty-hle šlágry mi jdou

5 -4 4 4 -4 5 -5 6 -5 -5 6 -6 -7 7 6
dej mi tón mů-že fa-leš-ný být ja-ko om-še-lý hit

6 6 -7 7 -8 7
ja-ko mi-zerná show

-9 -9 -9 -9 8 -8 8 7 -8 8
R.: Znám velký mí-nus těch no-cí a dní

-8 7 -8 -7 7 -8 7 8 7
vel-ký mí-nus těch dal a má dát

-9 -9 -9 -9 8 -8 8 7 -8 8 -8 7 -8 -7
jak vlastně žít a-bych vy-čí-tat ne-mu--sel ví-nu

7 -8 7 -7 7
že mám je tak rád

Dej mi tón možná spíš budu spát s písní kterou mám rád
vždycky líp se mi sní
dej mi tón teď mám žízeň jak trám ráno sodu si dám
a pak sejdu se s ní

R.: Znám velký mínus těch nocí a dní
velký mínus těch dal a má dát
jak vlastně žít abych vyčítat nemusel vínu
že mám je tak rád

R.: Znám velký mínus těch nocí a dní
velký mínus těch dal a má dát
nač vlastně pít a pak vyčítat vínu
svou vinu a falešně hrát

7 -8 -7 7 -8 7 -7 -9 8 -8 8
svou vi-nu a fa-lešně hrá-á--á---át