Dávej vinu dálkám

DÁVEJ VINU DÁLKÁM
hudba: A.Sigmund

text : M.Bukovič
zpěv : M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha + 6.poloha /hra na 2 harmoniky/ orig.C dur

C tune 5 -4 4 -6 6 5 6 5 4 5
Vlak v dálce houká honí jízdní řád

5 -4 4 7 -6 6 -5
přes širou pláň do polí

6 6 -5 6 5 -4 -4 4 4 5 6 -6
dál mě lá-ká lou-ka kde v trá-vě mů-žu spát

-6 -5 5 -4 7 -7 -6 6
u hor-ské říč-ky v ú-do-lí

5 -4 4 -6 6 5 6 5 4 5
Tak jak mám v plánu sbalím sta-rý vak

5 -4 4 7 -6 6 -5
půjdu svým snům trochu blíž

6 6 -5 6 5 -4 -4 4 4 5 6 -6
ne-u-vi-díš k ránu jak od-vá-ží mě vlak

7 -6 -5 6 -6 4 ---3 4
protože ráno dlou-ho spíš

G tune -9 -8 -9 9 -9 -8 -8 7
Ref: Dálkám dávej vi-nu dálkám

-9 -8 -9 9 -9 -5 -6
stráním kde mě lá ká stín

-7 -6 6 -9 8 -9 8 -8
dálkám dávej vinu dálkám

-8 -9 -8 7 -8 -5 -4 -5
a říč-kám kde mi zpívá mlýn

2. Znám jarní vlání, žlutý letní lán
podzimní kouř, zimní sníh.
Nikde nemám stání a dálky dobře znám,
protože kráčí v patách mch

Ref: Dálkám, dávej vinu dálkám.... 2x