Cos porobil Pavelenko

Cos porobil Pavelenko

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 5 6 6 6 -5 5 -5 6 5 -4 5-5 5 -4 4 -4 5 -5 5 -4 -3 4
Cos porobil Pavelenko Pavle Pavelenko Pavle Pavelenko Pa-a-vle

4 5 6 6 6 -5 5-5 6 5 -4 5 -5 5 -4 4 -4 5 -5 4 -4 -3 4
že ťa vezú svázaného v kozle svázaného v kozle svázaného v ko-o-zle

Ukradel sem na Myjavě koňa na Myjavě koňa na Myjavě koňa
a včil ňa ty prepadenci hoňá prepadenci hoňá prepadenci hoňá

Ukradel jsem na Myjavě ženu na Myjavě ženu na Myjavě ženu
a včil ňa ty prepadenci ženú prepadenci ženú prepadenci ženú