Co sedláci, co děláte

Co sedláci, co děláte

1.poloha / C harmonika - C dur/

6 6 -6 -6 6 6 6 5
Co sedláci co děláte

5 -4 5 -5 -5 5-5 6
pole máte neoráte

6 6 -6 -6 6 6 6 5
co sedláci co děláte

5 -4 5 -5 -6 6 6-5 5
pole máte a neoráte

Měl jsem jednu voraninu
sil jsem na ní rozmarýnu

Rozmarýna mně nevzešla
má panenka mně odešla

Odešla mně do maštale
mezi čtyři koně vrané

Koníčci se zutrhali
mou panenku pošlapali