Co se bude dít

CO SE BUDE DÍT
hudba: B.Dylan

text : B.Dylan/M.Hoffmann
zpěv : M.Hoffmann/Greenhorns

zapsal Old sweat

1. poloha OB na 5. / C hatmonika - C dur/ orig. F dur

5 -5 6 5 -4 5 4 4 -4 -4 4 -3 ---3
Ty a já prázdnej dům přímo svádí ke hříchům

-6 -6 -6 -6 -6 6 7 4 -4 5 /5 5 -4/
co se dál bu-de dít dám ti hned znát

5 -5 6 5 -4 5 4 4 -4 -4 4 -3 ---3
Až se víc se-še-ří zamkni zámky u dve-ří

-6 -6 -6 -6 -6 6 7 4 -5 6 -5 5
co se dál bu-de dít dám ti pak zná-á-át

-5 -5 -5 -5 -6 -6 7 -6 6 6 6 6 5 6 5
R: Až u-zam-kneš všechny vchody zhasnu lampu i retku

-4 -4 -4 5 +!5 +!5 5 -4 6 6 -6 6 -7 -7 -6 6
ne-spo-lé-hám na ná-ho-dy chci si tě vzít be-ze svědků

7 6 -6 -6 5 4 4 -4 -4 4 -3 ---3
Dír-ku klí-čo-vou zandej touhle pod-ko-vou,

-6 -6 -6 -6 -6 6 7 4 -5 6 -5 5
co se dál bu-de dít dám ti pak zná-á-át

Okenní přivři rám, pomoz dolů roletám
co se dál bude dít, dám ti pak znát.

R: Až uzamkneš ...

Dřív, než spácháš hřích, zevnitř klíč nech ve dveřích,
co se dál bude dít, nechtěj už znát.