Co sa to šupoce

Co sa to šupoce

1.poloha / C harmonika - C dur/

3 4 -3 4 -4 5 -5 5 -4 5 4
/: Co sa to šupoce za tú stodolú :/

-5-5-5-5 5 -4 5 5 5 5 -4 4
/: šohajovi koně šohajovi koně

3 4 -3 4 -4 5 -5 5 -4 5 4
šohajovi koně vody nemajú : /

Nemajú nemajú chtělo sa jim pít
mosela šenkérka mosela šenkérka
mosela šenkérka pro vínečko jít

Špatný si synečku špatný hospodář
že svojím koníčkom že svojím koníčkom
že svojím koníčkom vody nepodáš