Co je to za hora

Co je to za hora

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

6 -5 5 6 8 7 -7 7 -8 7 -7-6
Co je to za hora hora bez javora

7 -7 -6 6 7 6 -7 -6 6 -7 -8 7 8
co je to za dívča keď nemá frají-í-ra

-9 8 -8 7 -6 6 -7 -6 6 -7 -8 7
co je to za dívča keď nemá frajíra

Keď nemá frajíra nemá ani reči

nemajú proč plakat její modré oči

nemajú proč plakat její modré oči

Já frajíra nemám ani ho mět nechcu

chudobná děvečka vydám sa já kdy chcu

chudobná děvečka vydám sá já kdy chcu