Co déšť by nesmyl

(Nashville)
CO DÉŠŤ BY NASMYL
hudba: D.Wayne

text: P.Novotný, M.Tučný
zpěv: M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha / C harmonika - C dur/ orig. C dur

5 -4 4 4 4 4 -4 5 -4 4 4 5 6 -6
Ča-su most si pí-sně vzal co mi za ně vlast-ně dal

-6 -6 -6 6 5 5 5 -5 -4 5 -4 5 6
jen de-sek pár už jsem je stej-ně vše-chny roz-bil

5 -4 4 4 4 4 -4 5 -4 4 4 5 6 -6
žlu-té fot-ky zla-tý prach pří-zeň tré-ma ús-pěch strach

-6 -6 -6 6 5 5 5 -5 -4 5 -3 -4 3
snad ne-chám vám svou sto-pu kte-rou déšť by ne-smyl

Ref:
-7 7 -8 -8 -8 8 -8 8 -8 7 -6 7 7 6
Zpát-ky šát-kům za-má-vám vla-kům rá-nům vzpo-mín-kám

4 4 -4 5 5 5 5 -5 -5 5 -4 5 6
a sta-rým zná-mým mí-stům na něž čas už ne-zbyl

-7 7 -8 -8 -8 8 -8 8 -8 7 -6 7 7 6
Zpát-ky šát-kům za-má-vám lo-dím no-cím snům i vám

4 4 -4 5 5 5 5 -5 -4 5 -3 -4 4
já če-kám dál na chví-li kte-rou déšť by ne-smyl

2. Zamykám tě v trávě, spíš, nic se o mně nedovíš,
nejsi první, které zítra řeknu: omyl.
Pár chatrných vyznání, ticho, prášky pro spaní,
já čekám dál na slzy, které déšť by nesmyl.

Ref: Zpátky šátkům ...

Ref: Zpátky šátkům zamávám, vlakům, ránům, vzpomínkám
a starým známým místům, na něž čas už nezbyl.
To nic, to jsem jenom hrál, zhasni světlo, rozsviť sál,
[: já čekám dál na chvíli, kterou déšť by nesmyl. :]