Čím dál tíž se dejchá

Čím dál tíž se dejchá (A Hard Rain’s A-Gonna Fall)
hudba a
text: B.Dylan

český
text: R.Křesťan
R.Křesťan a Druhá tráva

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur / orig. v D dur

6 6 6 6 6 -5 -5 -5 5 4
Kdes všude byl můj blonďa-tej chlapče

6 6 6 6 6 6 -5 5 -4
kdes všude byl můj blonďatej sne

6 -6 -6 -6 -6 6 6 6 -5 -5 5 4
po dvanácti ml-havejch horách jsem belhal

-6 -6 -6 -6 6 6 6 -5 -5 5 4
pa-desát klikatejch silnic jsem prošel

-6 -6 -6 -6 6 6 6 -5 -5 5 4
do šesti truchlivejch le-sů jsem vstoupil

-6 -6 -6 -6 6 6 6 -5 -5 5 4
na sedmi ne-hybnejch mořích se plavil

-6 -6 -6 -6 -6 6 6 -5 -5 5 4
po ti-síc mil dlouhým hřbito-vě kráčel

4 4 -4 6 7
a tíž tíž tíž tíž

7 7 -5 -5 5 4
čím dál tíž se dejchá

Cos všechno viděl můj blonďatej chlapče
cos všechno viděl můj blonďatej sne
viděl jsem nemluvně s šakalí smečkou
viděl jsem dálnici zlatou ale pustou
viděl jsem břízu s krvavou větví
viděl jsem kladiva nasáklý krví
viděl jsem žebřík pod bílou vodou
viděl jsem mluvky s jazykem v křečích
viděl jsem děti s ostrými meči
a tíž tíž tíž tíž
čím dál tíž se dejchá

Cos všechno slyšel můj blonďatej chlapče
cos všechno slyšel můj blonďatej sne
slyšel jsem hromy s varovným hlasem
slyšel jsem vlnu co zaplaví zemi
slyšel jsem tambory s rukama v ohni
slyšel jsem šepot tisíců mnichů
slyšel jsem výkřiky hladu i smíchu
slyšel jsem básníka co umřel v blátě
slyšel jsem klauna jak klečí a pláče
a tíž tíž tíž tíž
čím dál tíž se dejchá

Koho jsi potkal můj blonďatej chlapče
koho jsi potkal můj blonďatej sne
potkal jsem dítě u mrtvýho koně
potkal jsem dobráka se vzteklou dogou
potkal jsem ženu s ohnivým tělem
potkal jsem dívku co dala mi duhu
potkal jsem lidi raněný láskou
potkal jsem lidi raněný záští
a tíž tíž tíž tíž
čím dál tíž se dejchá

Co chceš dělat teď můj blonďatej chlapče
co chceš dělat teď můj blonďatej sne
vrátím se zpátky než se udusím hrůzou
schovám se v temnotách nejhlubších lesů
kde lidí jsou spousty a ruce maj prázdný
kde řeky se topí v granulích jedu
kde městečko v stráni je studenej žalář
kde nikdy nevidíš do tváří katům
kde plno je hladu a ztracenejch duší
kde černá je barva kde nula je mnoho
a to budu kázat a s tím budu dejchat
a vyřvu to z kopců ať každej mě slyší
tak tohle mi řekl než začlo se stmívat
tak tohle mi řekl než začal jsem zpívat
a tíž tíž tíž tíž
čím dál tíž se dejchá