Chytil táta sojku

Chytil táta sojku

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika- C dur/

4 4 -3 4 -4 3 5 5 5 -5 5 -4 4
Chytil táta sojku chytila máma taky

5 5 -5-4 5 5 5 -5-4
chytil táta chytila máma

5 5 5 -5 5 -4 4
chytily všechny děti

6 5 -5 5 -4 4
sojka ne-u-letí

Zabil táta sojku zabila máma taky ....

Škubal táta sojku škubala máma taky ...

Pekl táta sojku pekla máma taky ...

Jedl táta sojku jedla máma taky ...