Chtěl bych být medvídkem

(Teddy Bear song)
chtěl bych být medvídkem
hudba: N.Nixon

text : D.Earl/M.Černý
zpěv : M.Tučný/Z.Rytíř
zapsal Old sweat

1. poloha /C harmonika - C dur/ Orig. D dur

6 5 6 5 6 5 6 5 6 4 4 4 ---3
1. Mí-sto o-čí mít pár kno-flí-ků a čer-nej nos

-5 -5 -5 -4 -5 -4 -5 6 -4 5
sa-me-to-vou srst a být stále bos

6 6 6 6 6 5 6 6 5 -4 4 ---3
se-dět na re-gá-lu v hrač-kář-ským krá-mu sám

5 -5 -5 -5 5 -5 -4 -5 -5 -5 6 5 -4 4
a ne-trá-pit se tím co ne-tu-ším a tím co znám

5 6 6 -6 6 -5
R. Chtěl bych být medvídkem

-5 -5 6 -6 -6 6 -6 6 6 5
a z výkladní skříně koukat se ven

5 6 6 -6 6 -5
Chtěl bych být medvídkem

4 -4 5 5 5 5 5 5 5 -4 -4 -4 5 -4 4
už jen proto že bych ji snad tak bláznivě neměl rád

2. Pilinovou hlavu mít, pak bych se smál,
vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál,
jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli
a klidně bych přežil i její největší nesmysly.

R. Chtěl bych být medvídkem .....

3. A někde na zádech ještě mít jedno tlačítko,
stačí stisknutí a já hned povím to,
co vím, že moje milá právě slyšet chce
a nebál bych se toho, že mi snad odejde.

R. Chtěl bych být medvídkem ..... (2x)