Chodím, chodím

Chodím, chodím

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 3 5 4 6 5 6 4 5 3
/: Chodím chodím hore po dědině

-5 5 -4 4 -3 3 ---3-3 -4 4 4
a v dědině hraje pěkná muzika :/

-6 -5 -6 6 5 4 -4 -6 -5 -6 6 5 4 -4
/: A já pijem verbujem dokád nenarukujem

4 5 4 5 4 5 4 5 -5 5 -4 4 -3 3---3 -3 -4 4 4
až já budem rukovati bude o mňa na-rí-ka-ti frajárka :/