Cesty toulavý

(On The Road Again)
CESTY TOULAVÝ
hudba: W.Nelson

text: W.Nelson / Z.Rytíř
zpěv: M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha C harmonika - C dur/ orig. C dur

3 3 5 5 5 5 5 5 5 -5 5 -4 4 5 5 5
1. ces-ty tou-la-vý já vím že se vás už ni-kdy ne-zba-vím

5 5 5 -5 5 -4 4 5 -4 -4 ---3 -4
s ka-ma-rá-dy vám ve-čer pí-sní vy-prá-vím

5 -5 -5 -5 -5 -5 5 5 -4 -3 4
že dál mě ve-dou mý ces-ty tou-la-vý.

2. cesty toulavý na jednom místě stát mě nebaví
tam kde jsem ještě nebyl tak se zastavím
a dál mě vedou mý cesty toulavý

Ref:

4 4 -6 -6 -6 -6 -7 7 7 -7 -7 -7 -6 -6 -6 6 6 5
ces-ty tou-la-vý jak za sta-rých ča-sů ko-me-di-an-ti z pou-tí

4 4 -6 -6 -6 -6 -6 -7 7 7 -7 -6 -6 6 6 -6 6 5
kaž-dý z nás to ví že žád-ný ces-ty ne-jsou ro-vný že se krou-tí

6 5 -4
a krou-tí.

3. Cesty toulavý já vím že se vás už nikdy nezbavím
s kamarády vám večer písní vyprávím
že dál mě vedou mý cesty toulavý

Ref: Cesty toulavý ....

4. Cesty toulavý já vím že se vás už nikdy nezbavím,
s kamarády vám večer písní vyprávím,
že dál mě vedou mý cesty toulavý
že dál mě vedou mý cesty toulavý
že dál mě vedou mý cesty toulavý