Cesta

Cesta
hudba: M.Röhrich

text: P. Zajíc
Nezmaři

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll /

5 4 -4 5 5 5 -4 -5 5 -4
Z tvé cesty zbývá sedm dlouhých dní

-4 -3 4 -4 -4 -4 4 5 -4 4
tvůj prám se ký-vá táhlá píseň zní

---3 5 5 -4 4 -3 ---3 -3
blí--ží se den slunce vstá-vá

5 4 -4 5 5 5 -4 -5 5 -4
Tvůj čas se krátí nemůžeš tu stát

-4 -3 4 -4-4 -4 4 5 -4 4
dal a má dáti vzkaz co chtěl si psát

---3 5 5 -4 4 -3 ---3 -3 ---3 -3 4
máš sílu jít cestou pří--mou k svítá-ní

5 -4 -5 5 -4 -4 5 4
R.: Víra v bílý den zůstává

4 4 -5 5 -4 4 -4 5
minulost tvůj sen spoutá-vá

5 -4 -5 5 -4 -4 5 4
nesuď záští svou přátelství

---3 5 5 -4 4 -3 ---3 -3
jen to tvůj pád zastaví
í

Víš kdo se sníží pravdě světlo brát
zmámený tíží her co chtěl by hrát
sám o třetí cestě blouzní

scéna se střídá padá kulis pár
scénář je bída z opony zbyl cár
jen závratným tichem zívá prázdný sál

R.: Víra v bílý den ...

Tvá láska skrývá chladné kamení
vím tak to bývá trest jak pomník ční
s ním překročíš i svůj stín

dál touha sílí míříš k slunci vstříc
sám v téhle chvíli přemýšlíš co říct
tvá slova jsou drahý kámen, září tmou.

R.: Víra v bílý den ...