Červená se line záře

Červená se line záře

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

3 3 4 4 3 3 4 4
Červená se line záře

-4-4 5 5 -4-4 5 5
červená se line záře

6 6 6 6
oheň oheň

6 -5 5 5 5 -4 4 4
hřeje ruce barví tváře

6 -5 5 5 5 -4 4 4
hřeje ruce barví tváře