Červená řeka

Red River

text: J.Vyčítal
zpěv: M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha / C harmonika - C dur/ orig.C dur

6 6 6 6 6 7 6 -6 6 -5 6
jsem po-tul-nej kau-boj já se po-tlou-kám

5 6 6 6 -6 6 5 -4 -4 5 -4
a od ran-če k ran-či se na-jí-mat dám

6 6 6 6 6 7 6 -6 6 -5 6
a v těch mlž-nejch ho-rách na kon-ci štre-ky

6 7 -7 -6 6 5 6 -5 5 -4 3
pot-kal jsem hol-ku od Čer-ve-ný ře-ky

2. Pak začlo mi trápení a spousta běd,
když táta se bál, abych mu ji nesved,
a v těch mlžnejch horách na konci štreky
dal hlídat dceru od Červený řeky.

3. Já schůzku jsem si s ní dal uprostřed skal,
abych se s ní konečně pomiloval,
a v těch mlžnejch horách na konci štreky
já líbal holku od Červený řeky.

4. Sotva mi však řekla miláčku můj
ze skal se ozvalo bídáku, stůj
a v těch mlžnejch horách na konci štreky
stál její táta od Červený řeky.

5. Tam pušky se ježily, moc jich bylo,
mně štěstí se najednou vytratilo
a v těch mlžnejch horách na konci štreky
já obklíčenej byl u Červený řeky.

Fine:
6 6 -7 -7 -7 -6 6 -6 7 -6 6
Pak ke slo-vu při-šla má pis-tol a pěst

6 -8 -8 -8 -8 7 -8 8 8 -8 7
já pos-lal je na jed-nu z nej-del-ších cest

-5 6 6 6 6 7 6 -6 6 -5 6
a v těch mlž-nejch ho-rách na kon-ci štre-ky

6 7 -7 -6 6 5 6 -5 5 -4 4
ved jsem si hol-ku od Čer-ve-ný ře-ky.