Červená, modrá fiala

Červená, modrá fiala

1.poloha / C harmonika - C dur /

4 5 6 7 -6 -6 6 6 -6 6 6
Červená modrá fiala fiala

5 5 5 6 -4 -5 5 5 -5 5 5
kdes ji má milá trhala trhala

4 5 6 7 8 -8 -8 7
kdes ji má milá trhala

Trhala jsem ji v zahrádce v zahrádce
zabolelo mne mé srdce mé srdce
zabolelo mne mé srdce

Zelené bílé ořeší ořeší
ach kdo mé srdce potěší potěší
ach kdo mé srdce potěší

Zarmoutil mně ho leda kdo leda kdo
ale potěšit nemá kdo nemá kdo
ale potěšit nemá kdo