Černá vlnka na bílém beránku

Černá vlnka na bílém beránku

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

6 -6 6 -6 6 6 7 -7-6 6
/: Černá vlnka na bílém beránku :/

7 -7-6 -6 -6 -6 -6 6 -5 6 6 6
aj kady sa túláš aj kady sa túláš

5 6 -5 5 -4 6
černo-oký Janku

7 -7-6 -6 -6 -6 -6 6 -5 6 6 6
aj kady sa túláš aj kady sa túláš

5 6 -5 5 -4 4
černo-oký Janku

/: Já sa túlám na dalekú cestu :/

/: idu sobě hledat idu sobě hledat

bohatú nevěstu :/

/: Ludé pravjá že mně ju nedajú :/

/: aj dajú aj dajú aj eště přidajú

na mú věru dajú :/