Buď pořád se mnou

BUĎ POŘÁD SE MNOU -
hudba: Dimitri Tiomkine (The Ballad of High Noon)

č.text: Vladimír Dvořák

Z filmu V pravé poledne

Zapsal Old sweat

1. poloha / C harmonika - C dur/

3 4 -4 5 4 -5 5 -4 4 4 -4 5 -4 4 ---3 -4
Buď po-řád se mnou, lá-sko slad-ká ten slib ti ne-vrá--tí--ím.

---3 -4 5 -5 -4 6 -5 5 -6 --6 --6 -4 6
Až prach se zve-dne po šar-vá-tkách mé bu--de tvým.

3 4 -4 5 4 -5 5 -4 4 4 4 -4 5 4 6 4 -6
Jak do-brý pří-tel po-hleď se mnou vstříc mož-ná trp-kým ho-di-nám

-6 -6 -7 7 7 -7 -6 6 4 4 4 -4 5 6 4 4 -4 5 6
a smiř se s-prav-dou ne--pří-jem-nou že i tvůj mi-lý má sla-bou chví-li,

4 4 5 6 5 4 -4 4
že dostal strašný strach být sám.

4 4 4 4 4 4 4 -5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Přes-to-že vi-dím ka-ma-rá-dy kte-rak se ke mně to-čí zá-dy,

4 4 4 4 4 4 4 -5 4 6 5 4 3
vě-řím, že tř-eba sám a sá-ám dál prav-du mám.

-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 7 -6 6 6 6 6 6 6 6 7 6
V-ži-vo-tě a-si žá-dná ví-ra sa-mo-tná zám-ky ne-ot-ví-rá,

-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 7 -6 6 -5 5 -4 4 ---3 -4 6
vím, že se mu-sím za ní prá-át prát se i s tím, co mně svírá.

3 4 -4 5 4 -5 5 -4 4 4 4 -4 5 4 6 4 -6
Jen ty buď se mnou, lás-ko slad-ká tvůj ú-směv je mé bá-zně štít.

-6 -6 -7 7 7 -7 -6 6 4 4 4 -4 5 6 4 4 -4 5 6
A tak tu stojím bez pozlátka Až jednou zmizí co je mně cizí,

4 4 5 6 5 4 -4 4
jen pro tvůj ú-směv chtěl bych žít.

7 -6 7 7 7 7 6
Chtěl bych žít, chtěl bych ží-ít.

4 4 6 3 3 4
Chtěl bych žít, chtěl bych žít.