Boty z kůže toulavejch psů

BOTY Z KŮŽE TOULAVEJCH PSŮ
hudba: Z.Rytíř

text: Z.Rytíř
zpěv: M.Tučný
zapsal Old sweat

1.poloha / C harmonika - C dur/ orig. D dur

3/4 takt.

5 5 5 6 5 -4 4 6 7 -6 6 4
Ten-krát kon-či-la vál-ka když spa-třil jsem svět

7 7 7 7 -7 7 6 5 5 -6 5 5 -4
já sot-va no-ha-ma plet když mně byl je-den rok

5 5 5 6 5 -4 4 6 6 -6 7 -6 6 4
Jen-že ne-by-la ků-že tá-ta u-šil mi pár bot

7 7 7 -7 7 6 5 5 5 5 5 5 -6 5 -4
z ků-že tou-la-vejch psů a řek v nich bu-deš mít pev-nej krok

Ref: 6 7 7 7 7 6 -6 -5 5 -4
Tak fid-lej a hraj jen pro ty co maj

-4 4 -3 -3 3 -6 6 -6 5
hla-vu v ob-la-cích a pl-nou snů

6 7 7 7 7 6 -6 -5 5 -4
tak fid-lej a hraj jen pro ty co maj

-4 4 -3 3 -6 6 -3 4
bo-ty z ků-že tou-la-vejch psů

2.Já zůstal jsem stejnej, jak bejval jsem dřív,
to jen čas na mě kýv v proudu dní, jak se zdá.
Mám pořád svý první banjo, co jeden tulák mi dal,
já s ním pod hlavou spal a dodnes stejnej zvuk má.

Ref: 2x