Bobův hrob

Bobův hrob autralská lidová

Greenhorns

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
Stín Bloodwoodu pad na ten tichej hrob

4 5 6 6 6 5 6 -6
vodkud vidět je Idle Hog

-5 6 6 6 6 6-6 5 5 -4 5
my dali tam kříž aby spát mohl Bob

4 5 -4 -4 -4 -4 4 -4
a nás nestrašil jeho krok

3 4 4 4 4 4 -4 5 5 5 5
i jméno a den někdo na strom vyryl

4 5 6 6 6 5 6 -6
že tu konec vzal cesty svý

-5 6 6 6 6 6 5 5 -4 5
však namísto toho rum ho za-bil

4 5 -4 5 -4 4 -3 4
tak tam vyškrábal tiše spi

3 4 4 4 4 4 -4 5 5 5
Vždyť Boba snad znal celej Overland
5 6 6 6 6 5 6 -6
von prostě starej tulák byl
-5 6 6 6 6 6 -6 5 -4 5
duch venkovskejch cest prachu konzument
4 -4 -4 -4 -4 4 -4
měl jen chlebník žádnej cíl
3 4 4 4 4-4 5 5 5
když vítr sem fouk vůni borovic
4 5 6 6 6 5 6 -6
a s ní zahučel vodní proud
-5 6 6 6 6 6 -6 5 5 -4 5
tak změnil se Bob trošku poblednul víc
4 5 -4 5 -4 4 -3 4
jak by přes něj se chystal plout

Hlas cizí tak měl tiše hovořil
už jde pro mě můj doprovod
já kdysi ach dávno jó voják jsem byl
teď jsem vopilej vrak a šrot
kde Bloodwood má stín právě tam chci spát
a když smůla vám vezme dech
jen zkuste můj hrob znova překopat
pak snad pomine ten váš pech

Já slyšel jsem jak ještě promluvil
trošku vzduchu chtěl nalapat
chtěl dál něco říct ale neměl už sil
a v tu chvíli zpět mrtvej pad
tak skončil dnes Bob žití toulavý
je už tam kam my všichni jdem
jen zmařil svůj čas všechny síly svý
a pak tiše ho skryla zem

Čas přišel pak zlej všude suchopár
vyschla do kapky voda z jam
skot mučila žízeň trápil žár
že snad změknul by ďábel sám
co Bob tehdy řek teď nám v uších zní
dřív než našel svůj věčnej klid
jdeme překopat hrob snad se vobjasní
jakej smysl moh náznak mít

My ryli jsme tam kde kříž byl a kmen
hrob jsme hloubili beze slov
v tom křemen se blejsk jak šel s hlínou ven
a v něm zasvítil žlutej kov
pruh k horám se táh měly zlatej bok
a až do dneška vod těch dob
ten nejlepší důl co má Idle Hog
znají pod jménem Bobův hrob