Blues Folsomské věznice

BLUES FOLSOMSKÉ VĚZNICE J.Cash/J.Vyčítal

zpěv: M.Tučný

zapsal Old sweat

hra na 2.harmoniky
2.poloha / C harmonika - G dur/
1.poloha / G harmonika - G dur/ orig. G dur

"C"
--3 -3 -3 4 -4 3 3 --3 -3 -3 4 -4 3
Můj dě-da bej-val blá-zen, te-xa-skej a-has-ver,

--3 -3 -3 4 --4 -4 3 ---3 3 --3 --3 ---3 3 ---3
a na pů-dě nám po něm zůs-tal o -šou -pa -nej kvér

"G" 4 -4 4 -4 4 -4 4 4 -4 4 -4 4 5 4 3
ten kvér ob-di-vo-va-li vši-chni ká-mo-ši z o-ko-lí

4 -4 -4 -4 -3 -4 -3 3 3 3 3 3 2 1
a má-ma mi ří-ka-la ne-hraj si s tou pi-sto-lí

Jenže i já byl blázen tak zralej pro malér
a se zdi jsem sundával tenhleten dědečkův kvér
pak s kapsou vyboulenou chtěl jsem bejt chlap all right
a s holkou vykutálenou hrál jsem si na Bonnie and Clyde.

Ale udělat banku to není žádnej žert
sotva jsem do ní vlítnul hned zas vylít jsem jak čert
místo jako kočka já utíkám jak slon
takže za chvíli mě veze policejní anton.

Teď okno mřížovaný mi říká že je šlus
proto tu ve věznici zpívám tohle Folsom Blues
pravdu měla máma radila nechoď s tou holkou
a taky mi říkala nehraj si s tou pistolkou.

Pozn.: Dá se zahrát celé i na "C" harmoniku, ale stahování
na 3. dirce o 1,1/2 tónu je velmi obtížné.
Zakončení sloky by potom bylo zahráno o oktávu výš.